Answer ( 1 )

  1. Magnezijum je mineral koji je neophodan za pravilan rad nervnog sistema. Deluje kao kofaktor u mnogim enzimskim reakcijama. Sudeluje u regulaciji rada mozga, a njegov manjak često može da uzrokuje depresiju, anksioznost i pad kognitivnih sposobnosti. Mnoga istraživanja ukazuju na povezanost deficita magnezijuma i depresije. Takodje,suplementacija magnezijumom ima efekat na smanjenje depresivnih simptoma. Preparati koji sadrže magnezijum sa vitaminima B grupe (vitamini B6, B2, B1, B12 I folat) je formulacija koja koja Vam pomaže da ostanete mirni, da se osećate bolje, odmornije i opuštenije.

    Best answer

Leave an answer