Answer ( 1 )

  1. Osteoporoza se može javiti kod ljudi koji imaju:

    Smanjen unos kalcijuma. Niski unos kalcijuma doprinosi smanjenoj gustini kostiju, ranom gubitku kostiju i povećanom riziku od preloma. Međutim, kalcijum treba unositi hranom. Da bi se taj kalcijum iskoristio u najvećoj meri, potreban je vitamin D3, a da bi se deponovao u kost neophodan je vitamin K2.
    Poremećaji u ishrani. Ozbiljno ograničavanje unosa hrane i smanjena telesna težina smanjuje koštanu masu kod muškaraca i žena.

    Best answer

Leave an answer