Answer ( 1 )

  1. Poštovani,
    Ciste na bubregu predstavljaju okrugle ili ovalne formacije ispunjene bistrom tečnošću koje se mogu pojavljivati na jednom ili oba bubrega, pojedinačno ili u većem broju. Ako su u pitanju manje ciste, bez patološkog sadržaja u njihovoj unutrašnjosti, onda se pacijentu savetuje samo ultrazvučno praćenje na 6 do 12 meseci, zavisno od veličine ciste. U slučaju da unutar ciste postoji pored tečnosti i patološki sadržaj (izraslina) onda se mora uraditi dopunska dijagnostika , a zavisno od rezultata ovih pretraga može biti potrebno hirurško lečenje.
    Ovo je samo jedna od opštih priča o lečenju cista, ali je pristup svakako individualan, i određuje ga Vaš lekar, nakon pregleda i dijagnostike.
    Srdačan pozdrav

    Best answer

Leave an answer