Answer ( 1 )

  1. Otprilike jedna od pet žena koje dobiju urinarnu infekciju će je dobiti ponovo. Neke žene dobijaju tri ili više infekcija urinarnog trakta godišnje. Ako ste skloni infekcijama urinarnog trakta, pitajte svog lekara o mogućnostima lečenja. Vaš lekar može odlučiti da vam svaki dan da malu dozu leka za sprečavanje infekcije. Ili, vam može dati lekove koje treba da počnete da koristite na prvi znak infekcije, ili nakon odnosa. Vaš lekar takođe može tražiti da uradite posebne testove da bi se otkrilo šta je uzrok ponovljene infekcije.

    Best answer

Leave an answer