Borim se sa depresijom već duže vreme, ali se još gore osećam jer me niko ne razume i misle da sam se namerno prepustila. Da li stvarno mogu sama da se izborim sa depresijom?

Question

Answer ( 1 )

  1. Depresija nije prolazna tuga niti znak moralne slabosti. Ne može nestati tek tako, niti ljudi mogu jednostavno da se saberu i prestanu da budu depresivni. Potrebno je odgovarajuće i pravovremeno lečenje. Okolina često misli da je dovoljno samo da mislite pozitivno, a ne shvataju da se nekad borite da preživite dan. Takav stav šalje poruku da Vam nije ništa već samo treba da odlučite da krenete dalje, a to nerazumevanje može da stvori osećaj krivice što se osećate tako kako se osećate. Još uvek je depresija na našim prostorima tabu tema, pa se stvara osećaj da je sramota biti tužan, a kamoli depresivan – što apsolutno nije ispravan stav i ne treba da obeshrabri! Zato, nastavite sa Vašom terapijom koju Vam je odredio lekar i idite na redovne kontrole.

    Best answer

Leave an answer