Answer ( 1 )

  1. U nedavnim kliničkim studijama pokazano je da se kod svake treće  osobe koja primenjuje kardioprotektivne doze aspirina posle odredjenog vremena javlja slabljenje efekta aspirina i nastaje tzv aspirinska rezistencija. Tada se povećava rizik za infarkt miokarda ili moždani udar. Smatra se da je jedan od glavnih razloga za smanjenje efekta aspirina povećan nivo homocisteina u krvi. Zbog toga se svim pacijentima koji primenjuju aspirin savetuje i upotreba suplemenata koji sadrže kombinaciju Folne kiselinu, Vitamina B6 i B12 koji doprinose sniženju nivoa homocisteina i na taj način čuvaju kardioprotektivni efekat aspirina.

    Best answer

Leave an answer