Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Registracijom na PitajLekara.rs postajete član naše zajednice koja kao ideju ima pružanje odgovora na razna medicniska pitanja od strane stručnih lica. Pozivamo Vas da sa nama podelite Vaša iskustva ali i da dobijete odgovore na sve medicniske nedoumice.

Da li se dijareja leči antibioticima?

Da li se dijareja leči antibioticima?

Šta je dijareja?

Akutna dijareja se karakteriše naglom pojavom 3 ili više tečnih/kašastih ili obilnih stolica, tokom 24h u trajanju od 7-10, a najviše 14 dana. Često je praćena smanjenjem apetita, povraćanjem, bolovima u trbuhu i povišenom telesnom temperaturom. Primarno pogađa decu u prvih 5 godina po rođenju i glavni je uzrok dehidratacije u dečjoj dobi.

U većini slučajeva akutna dijareja uzrokovana je gastrointestinalnim infekcijama- virusnim (Rotavirus, Norovirus, Adenovirus i drugi), bakterijskim (Salmonella, Campylobacter, Shigella, E. coli) i retko parazitarnim. Osim infekcija akutnu dijareju uzrokuju i trovanje hranom, primena antibiotika širokog spektra, drugih lekova (preparati gvožđa, laksativi), kao i stresna stanja i teže ekstraintestinalne infekcije u odojačkom periodu (urinarne infekcije, otitis media, pneumonija i druge).

Povišen CRP i dijareja

Etiološka dijagnoza akutne dijareje kod dece omogućava predviđanje toka bolesti i adekvatan terapijski pristup uključujući i racionalnu upotrebu antimikrobne terapije.

Serumski C reaktivni protein je reaktant akutne faze i koristi se u dijagnostici raznih zapaljenskih bolesti uključujući i bakterijske infekcije. Povišena koncentracija CRP-a u kombinaciji sa leukocitozom i granulocitozom u krvnoj slici sa visokom senzitivnošću i specifičnošću ukazuje na bakterijsku etiologiju akutne infektivne dijareje kod dece. Međutim, sami rezultati laboratorijskih analiza pa i pozitivan izolat u koprokulturi nisu uvek indikacija za upotrebu antibiotika u akutnoj bakterijskoj dijareji. Budući da primena antibiotika u ovom slučaju, pored uobičajenih neželjenih efekata doprinosi prolongiranju kliconoštva postoje jasne indikacije kada je njihova upotreba opravdana što svakako zavisi od procene pedijatra.

Antibiotik i dijareja

Pronalazak antibiotika je revolucionarno otkriće u medicini XX veka koje je mnoge, nekada fatalne bolesti učinilo izlečivim i produžilo životni vek ljudi za prosečno 20 godina.  Međutim, široko rasprostranjena i često neracionalna upotreba antibiotika dovela je do rastuće rezistencije mikroorganizama na njihovo dejstvo, kao i do češće pojave neželjenih efekata terapije koji smanjuju njenu efikasnost.

Najčešće neželjeno dejstvo antibiotske terapije u dečjem uzrastu koje se javlja kod oko trećine antibiotikom lečene dece je akutni dijarealni poremećaj. Uzrok njegove pojave tokom/nakon primene antibiotika je poremećaj ravnoteže u crevnoj mikrobioti koju čini oko 100 triliona bakterija u delikatnoj ravnoteži između „dobrih“ i „loših“. Primena antibiotika dovodi do smanjenja broja „dobrih“ bakterija što omogućava naseljavanje „loših“ i nastanak ne samo dijarealnog poremećaja već i niza drugih zdravstvenih problema.

Kako zaustaviti proliv kod dece?

Budući da su dehidratacija i negativan nutritivni bilans glavne komplikacije akutnog dijarealnog poremećaja kod dece, jasno je da će adekvatna nadoknada izgubljene tečnosti i adekvatna ishrana biti osnova njegovog lečenja. Međutim, imajući u vidu uticaj narušene crevne mikrobiote na patogenezu dijarealnog poremećaja, jasan je značaj očuvanja i/ili obnove normalne crevne flore u lečenju, što se postiže primenom probiotskih preparata.

Primena Saccharomyces boulardii-a u lečenju proliva ima nekoliko prednosti u odnosu na primenu drugih probiotskih kultura. S. boulardii je gljivica, pa je otporna na dejstvo antibiotika i može se primenjivati istovremeno sa njima. Takođe, nema rizika za prenos gena zaduženog za rezistenciju bakterija na antibiotike. Svojom veličinom omogućava vezivanje patogenih bakterija za sebe i sprečavanje njihove adhezije na epitel creva uz neutralizaciju toksina. Povećava lokalnu produkciju IgA, glavnog antitela crevne sluzokože. Smanjuje gubitak vode i elektrolita i promoviše obnavljanje epitela, ima antiinflamatorno delovanje i doprinosi poboljšanju imuniteta. Sa uzimanjem probiotika treba početi na početku tegoba i nastaviti sa njegovom primenom nekoliko dana nakon njihovog prestanka. U slučaju upotrebe sa antibiotikom, primenjuje se sve vreme trajanja antibiotske terapije i 1-4 nedelje po njenom završetku.

 

Leave a reply